Apa Oltenia

Compania De Apa Oltenia


Dimensiune text:

Anunt

Stimate utilizator vă prezentăm legislația prin care vă informăm că sunteți obligat să vă racordați la rețeaua de canalizare.

Legea 241/2006 Republicată

  • Art.31(14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • Art.39(5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin 14 și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Art.40 (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 39 alineatul (5) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii naționale de Mediu.

                                             HG 188/2002

(2) In situatia in care detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se desfasoara activitati socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a  apelor uzate – bazin etans vidanjabil, puturi absorbante – acestia vor lua toate masurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, odata cu racordarea la retelele de canalizare

Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare asigurate de SC Compania de Apă Oltenia SA

Art.230.(p) Utilizatorul este obligat să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deținători de surse proprii de apă, data punerii în funcțiune a acestora, în vederea facturării cantităților de apă uzată deversate în rețeaua de canalizare. În acest scop au obligația să instaleze contoare, să țină la zi registrul de evidență, pe baza căruia să se poată calcula și verifica debitul surselor proprii.

                 

 

                                                                       

                                                                        CONDUCEREA

  • ULTIMELE STIRI

  • Cismele in Craiova
    Tasinitoare in Craiova