Apa Oltenia

Compania De Apa Oltenia


Dimensiune text:

Sisteme de alimentare cu apa

PREZENTAREA SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ
EXPLOATATE DE S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Sistemele publice de alimentare cu apă constituie ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă.
Sistemele publice de alimentare cuprind, de regulă, următoarele com-ponente:

 • captări;
 • aductiuni;
 • staţii de tratare;
 • staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;
 • rezervoare de inmagazinare;
 • reţele de transport şi distribuţie;
 • branşamente, până la punctul de delimitare.

SISTEME PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ (actualizare 17.09.2013)

 

Nr.crt

LOCALITATE

Elementele

 componente ale

 infrastructurii

aferente

DATE TEHNICE

Apartenenţa la

 patrimoniul

public al localităţii sau judeţului

1

CRAIOVA captare Surse subterane:

 • § Izvarna(izvoare)-Q= 542 l/s
 • § Gioroc(dren)-Q= 107 l/s
 • § Marica(foraje)-Q= 112 l/s
 • § Popova(izvoare)-Q= 3,17 l/s

Surse de suprafaţă :

 • § Işalniţa(râulJiu)-Q= 475 l/s

patrimoniul

 public local

aducţiune -  Gioroc-Făcăi: 28,12km-  Marica-Făcăi: 8km

-  Priză Jiu-Işalniţa:1km

patrimoniul

public local

staţii de tratare
 • § staţia de tratare Işalniţa:

-  decantoare-4;

-  filter rapide-2;

-  staţie clorare.

 • § staţia de tratare Izvarna

-  staţie clorare.

 • § staţia de tratare Şimnic

-  staţie clorare.

 • § staţia de tratare Făcăi

-  staţie clorare.

 • § staţia de tratare Popova

-   staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor
 • § staţia de popare Secui;
 • § staţia de popare Făcăi;
 • § staţia de popare Işalniţa;
 • § staţia de popare Şimnic;
 • § staţia de popare Popova;
 • § staţii de popare(distribuţie):

-  21 automate cu hidrofor;

-  4 automate fără hidrofor;

-  24 neautom. fără hidrofor;

-  32 în conservare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare
 • § staţia de apă Işalniţa:

-  2× 1.000mc(beton);

 • § staţia de apă Izvarna:

-  1× 1.000mc(beton);

 • § staţia de apă Şimnic:

-  5× 5.000mc(beton);

-  3×10.000mc(beton).

 • § staţia de apă Făcăi:

-  2× 500mc(beton);

-  1×10.000mc(beton).

 • § staţia de apă Marica II:

-  2× 250mc(beton);

 • § staţia de apă Secui:

-  1× 200mc(beton);

-  1×10.000mc(beton).

 • § înmagazinare Bordei:

-  2× 5.000mc(beton);

 • § staţii de popare(distribuţie):

-  45× 200mc(beton);

-  8×50mc(metal).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie
 • § lungimea totală a reţelei de distribuţie = 467 km
 • § reţele de transport :

-  Izvarna-Şimnic:117km;

-  Popova-reţea:1,5km;

-  Făcăi-reţea:5km.

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 33237

patrimoniul

public local

2

CALAFAT captare  captare din fluviul Dunărea

patrimoniul

public local

aducţiune

nu

patrimoniul

public local

staţii de tratare

staţia de tratare:

-  decantoare – 2;

-  filter rapide – 6;

-  staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

1×5000mc(beton).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie

lungimea totală a reţelei de distribuţie = 52.40 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 5537

patrimoniul

public local

3

BĂILEŞTI captare 14 foraje Q total = 64,82 l/s

patrimoniul

public local

aducţiune

L=5.0 km

patrimoniul

public local

staţii de tratare

staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

1×5000mc(beton).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie

lungimea totală a reţelei de distribuţie = 51.5 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 3706

patrimoniul

public local

4

SEGARCEA captare

dren Q total = 25 (l/s)

patrimoniul

public local

aducţiune

nu

patrimoniul

public local

staţii de tratare

staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

1×500mc(beton).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie

lungimea totală a reţelei de distribuţie = 24.00 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 1733

patrimoniul

public local

5

FILIAŞI captare

racord Dn 200 din conducta de transport Izvarna-Craiova

patrimoniul

public local

aducţiune

nu

patrimoniul

public local

staţii de tratare

-  staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

Patrimonial

public local

Rezervoarede înmagazinare

1×200mc(beton).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie

lungimea totală a reţelei de distribuţie = 20.83 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente: 1723

patrimoniul

public local

6

BECHET captare 3 foraje Q total = 7,5(l/s)

patrimoniul

public local

aducţiune

nu

patrimoniul

public local

staţii de tratare

-  staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

1×200mc(beton).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie

lungimea totală a reţelei de distribuţie = 4,300 m.

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 209

patrimoniul

public local

7

DĂBULENI Captare 8 foraje Q total = 35,8(l/s)

patrimoniul

public local

aducţiune

L=1979 m

patrimoniul

public local

staţii de tratare

staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

3×600mc(metal).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie

Lungimea totală a reţelei de distribuţie =35.927 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 2082

patrimoniul

public local

8

CĂLĂRAŞI captare 1 foraj Q=6,12(l/s)

patrimoniul

public local

aducţiune

L=75m

patrimoniul

public local

staţii de tratare

staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

1×200mc(metal).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie lungimea totală a reţelei de distribuţie = 1,627km

patrimoniul

public local

branşamente până la punctul de delimitare

nr. branşamente : 272

patrimoniul

public local

9

BREASTA captare 2 foraje Q total = 6,12(l/s)

patrimoniul

public local

aducţiune

L=314m

patrimoniul

public local

staţii de tratare

staţie clorare.

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1 staţie de pompare.

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

1×350mc(metal).

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie lungimea totală a reţelei de distribuţie = 8,28 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 501

patrimoniul

public local

10

ŢÎNŢĂRENI captare sursa de apă Izvarna – Gorj, care face parte din sistemul public de alimentare cu apă al Municipiului Craiova.

patrimoniul

public local

aducţiune

nu

patrimoniul

public local

staţii de tratare

nu

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

nu

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

nu

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie Lungimea totală a reţelei de distribuţie = 5,27 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 218

patrimoniul

public local

11

COŢOFENII DIN FAŢĂ captare sursa de apă Izvarna – Gorj, care face parte din sistemul public de alimentare cu apă al Municipiului Craiova.

patrimoniul

public local

aducţiune

nu

patrimoniul

public local

staţii de tratare

nu

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

nu

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

nu

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie Lungimea totală a reţelei de distribuţie = 8,064 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente : 507

patrimoniul

public local

12

PLENIŢA

captare 7 cămine de dren şi cameră colectoare 50mc

patrimoniul

public local

aducţiune

PE 160 : 5000ml

patrimoniul

public local

staţii de tratare

Staţie tratare UV

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

1staţie cu 2x1000mc hidrofor

1staţie fără hidrofor

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

Rezervor beton 400mc

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie Lungimea totală a reţelei de distribuţie = 28158ml

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente: 1389

patrimoniul

public local

13

IŞALNIŢA

captare sursa de apă Izvarna – Gorj, care face parte din sistemul public de alimentare cu apă al Municipiului Craiova.

patrimoniul

public local

aducţiune

PEND 80, 280X25,4mm 160 : 1,9 km

patrimoniul

public local

staţii de tratare

nu

patrimoniul

public local

staţii de pomparecu sau fără hidrofor

nu

patrimoniul

public local

rezervoarede înmagazinare

nu

patrimoniul

public local

reţele de transportşi distribuţie Lungimea totală a reţelei de distribuţie = 16,00 km

patrimoniul

public local

branşamente până lapunctul de delimitare

nr. branşamente: 738

patrimoniul

public local

 • ULTIMELE STIRI

 • Cismele in Craiova
  Tasinitoare in Craiova